AFSPRAAK AFZEGGEN
Afzeggen van een sessie is mogelijk. Dit kan per mail of telefonisch (voicemail). Voor annuleringen korter dan 24 uur van te voren, moet ik kosten in rekening brengen, 48,40 euro. Dit bedrag is niet te verhalen op je zorgverzekeraar.

PRIVACY
Je gegevens (naam, adres, leeftijd, enz), worden geregistreerd volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Iedere organisatie is verplicht om correct met privacygevoelige gegevens om te gaan.

Verder ben ik gebonden aan mijn beroepsgeheim en beroepsethiek van psychologen. Zonder toestemming mag ik nooit gegevens doorgeven aan derden. In het dossier zullen je gegevens genoteerd worden. Na het eerste gesprek zal in overleg de huisarts/verwijzer een verslag ontvangen met de bevindingen en doelen van de behandeling. Na het laatste gesprek ontvangt de huisarts/verwijzer eveneens een verslag van de behandeling. Hiervoor zal je toestemming gevraagd worden. Na afsluiting van het dossier ben ik wettelijk verplicht dit 10 jaar te bewaren en daarna te vernietigen. Informatie over de beroepsethiek is te lezen via de volgende link: de beroepscode

Je hebt recht op inzag van je dossier. Dit kan vaak tijdens de sessie voor korte vragen. Voor inzage van meer gegevens kan een afspraak gemaakt worden. Verder kun je ook een kopie van het dossier ontvangen.

KLACHTENPROCEDURE
Heb je vragen, opmerkingen of klachten, laat mij het dan weten. Dan kunnen we samen naar een oplossing zoeken. Mocht er tijdens het gesprek toch geen bevredigende oplossing komen, dan kan er gebruik gemaakt worden van de volgende mogelijkheden:

  • Klachtenregeling van het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen. Lees meer over de klachtenprocedure
  • Op grond van de wet BIG kan er ook een klacht ingediend worden bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

KWALITEITSSTATUUT
Voor inzage in het kwaliteitsstatuut kun je hier klikken

Scroll naar top