Sensio Psychologiepraktijk heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars en is dus een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Dit is een weloverwogen keuze, omdat ik er de voorkeur aan geef om zelfstandig en in overleg met de cliƫnt de behandelkeuze te bepalen. Dit zonder bemoeienis en inmenging van de zorgverzekeraar. Als contactvrije psycholoog hoef ik inhoudelijk gegevens over de behandeling niet door te geven aan de zorgverzekeraar en hoef ik minder tijd te besteden aan bureaucratische zaken van de zorgverzekeraar.

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van je verzekering. Het is verstandig om vooraf na te gaan welke polis je hebt en wat dit betekent voor de vergoeding van de behandeling. De tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit zijn te zien via de volgende link: Tariefbeschikking Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische Zorg TB/REG-22619-04 – Nederlandse Zorgautoriteit (overheid.nl)

Psychologische zorg wordt vanuit de basiszorgverzekering (gedeeltelijk) vergoed als er een verwijzing van de huisarts is en er na het eerste gesprek wordt vastgesteld dat er sprake is van een psychische stoornis, zoals bijvoorbeeld angst of depressie. In dat geval wordt het wettelijk eigen risico van 385,- euro eerst aangesproken. Er zijn meerdere trajecten mogelijk: kort (3 tot 5 gesprekken), middel (5 tot 8 gesprekken), intensief (8 tot 12 gesprekken) en langdurige trajecten. Dit wordt in samenspraak bepaald.

Sommige psychische stoornissen worden per 2016 niet meer vanuit de basisverzekering vergoed. Hierbij kan gedacht worden aan relatieproblemen, werkproblemen of aanpassingsstoornissen.

Indien er sprake is van een niet-vergoedde stoornis, of er is geen sprake van een psychische stoornis, dan zullen de sessies in rekening gebracht worden. Dit wordt in het eerste gesprek al besproken en er kan op ieder moment besloten worden of u wel of niet verder wilt gaan. Het intakegesprek en ieder volgende sessie kosten 131,25 euro (per 60 minuten, coaching). Kosten voor psychologische hulp, indien niet via de verzekering vergoed, zijn fiscaal aftrekbaar als ziektekosten.

Psychodiagnostiek:
Naar aanleiding van de vraagstelling zal hier een offerte voor opgemaakt worden.

Partner-relatiegesprekken:
Deze gesprekken vallen helaas niet binnen de vergoeding van de zorgverzekering. Kosten hiervoor bedragen 210 euro voor gesprek van 1,5 uur.

De diensten van Sensio Psychologiepraktijk zijn vrijgesteld van BTW.

Scroll naar top